ตำแหน่งงานว่างมาใหม่อัพเดททุกวัน

Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร))

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18,000 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 24 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 9 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 9 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! พนักงานบริการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : ตามประกาศอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยมหิดล บาท | วุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช, หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 25 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมควบคุมโรค เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 32 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 12,650 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมควบคุมโรค เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 32 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 12,650 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมควบคุมโรค เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 32 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 12,650 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมควบคุมโรค เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 32 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมควบคุมโรค เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 32 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการคอมพิวเตอร์.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 19500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 8 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18,020 - 19,830 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการสรรพสามิต นิติกร และพนักงานสื่อสาร(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศหรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS)

จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน : 11280-18000 บาท | วุฒิ : - ปวช.- ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา- ปริญญาตรี

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.3)

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18,000 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 10 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 4 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18,000 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 10 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 11 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 8 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! อาจารย์

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 35,700 บาท | วุฒิ : ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 25 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 10,840-12,650 บาท | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 13 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 10,840-12,650 บาท | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 13 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง))

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,280 บาท | วุฒิ : ปวช.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 13 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 12 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท | วุฒิ : ปริญญาโท

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 13 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 22 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นายช่างเครื่องกล

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13800 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 15 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 28 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานสื่อสาร

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13,800 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 15 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,280 บาท | วุฒิ : ปวช.

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 15 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 28 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! สถาปนิก

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 19,500 , 20,540 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 15 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 28 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นายช่างโยธา

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13800 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 15 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 28 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! สถาปนิก

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 19,500 , 20,540 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 15 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นายช่างโยธา

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13800 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 15 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! พนักงานบริการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 10,430 บาท | วุฒิ : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

กองทัพเรือ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 16 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 5 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 19,500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 16 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สวพ.7)

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,280 บาท | วุฒิ : ปวช.

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 16 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15000-16500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15000-16500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15000-16500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 2 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 10,840-11,930 บาท | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 2 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 ระยอง)

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13,800 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13,800 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง)

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 13,800 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)

จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน : 13,800 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 10,430 บาท | วุฒิ : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

กองทัพเรือ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 5 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานพิมพ์) แผนกการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 10,430 บาท | วุฒิ : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

กองทัพเรือ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 5 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 10,430 บาท | วุฒิ : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

กองทัพเรือ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 5 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18000 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ ที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 18 วัน ที่แล้ว

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! พนักงานผังเมือง

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13800 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 18 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! กะลาสี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง))

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 10,430 บาท | วุฒิ : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 18 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! อาจารย์

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 41,000 บาท | วุฒิ : ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 19 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 26 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15000 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 20 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 19 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 20 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 19 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 20 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 19 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

จำนวน 44 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 บาท | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 44 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 20 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 19 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวน 11 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 บาท | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 11 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 20 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 19 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน : - บาท | วุฒิ : - ปริญญาตรี- ปริญญาโท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 22 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 5 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : - บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 22 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 5 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : - บาท | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 22 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 5 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิเคราห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน : 18,000 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 22 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท | วุฒิ : ปริญญาโท

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 4 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการแผนที่ภาพ่ถ่ายปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 5 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 4 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 4 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 4 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท | วุฒิ : ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 4 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! มัณฑนากรปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : (๑) 15,000 - 16,500 (2) 15,800 - 17,380 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 4 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักผังเมืองปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท | วุฒิ : ปริญญาโท

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 4 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! สถาปนิกปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : (1) 15,000 - 16,500 (2) 15,800 - 17,380 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 4 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15000-16500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 24 วัน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 15 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,280 บาท | วุฒิ : ปวช.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 26 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิทยาศาสตร์ร (ด้านวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 27 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! วิศวกรโยธา

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 27 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการเกษตร

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 27 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นายช่างสำรวจ

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 11,500-12,650 บาท | วุฒิ : - ปวส.- อนุปริญญา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 27 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานการเกษตร

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 11,500-12,650 บาท | วุฒิ : - ปวส.- อนุปริญญา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 27 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน : 11,500-12,650 บาท | วุฒิ : - ปวส.- อนุปริญญา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 27 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 27 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 27 วัน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการพลังงาน

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18000 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท | วุฒิ : - ปวช.- ปวท.- ปวส.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน : 18000 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท | วุฒิ : - ปวช.- ปวท.- ปวส.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานบุคคล

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท | วุฒิ : - ปวช.- ปวท.- ปวส.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! เจ้าพนักงานพัสดุ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท | วุฒิ : - ปวช.- ปวท.- ปวส.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18000 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! นักวิชาการพัสดุ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18000 บาท | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! อาจารย์ สาขา

จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน : 24600/30000 บาท | วุฒิ : - ปริญญาโท- ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 10 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 270 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครด่วน! อาจารย์

จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน : ตามประกาศอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยมหิดล บาท | วุฒิ : ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงประกาศเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

เหลือเวลาสมัคร 26 วัน